Zaznacz stronę

Outdoor Learning

Świadome przywództwo, efektywny zespół

Metoda OL

Zachodnioeuropejski model pracy rozwojowej stanowi idealną płaszczyznę do skutecznego pogłębiania świadomości oraz umiejętności przekładających się wprost na efektywne zarządzanie oraz współpracę zespołów.

Organizacja wyprawy

Niezależnie od tematu szkolenia, schemat organizacji i przebiegu wyprawy jest jednolity. Przedstawiony plan dotyczy minimalnych ram czasowych, w których Trenerzy OL mogą skutecznie wykonywać zadania.

Przywództwo

Odważne decyzje spotkają się z pogłębioną świadomością menadżera w zakresie: rozumienia czynników sukcesu, obiektywnego wglądu w mocne strony członków zespołu oraz świadomości samego siebie jako lidera – wówczas przywództwo staje się częścią sukcesu Twojego zespołu, za którego pracę odpowiadasz.

„Za każdym razem, gdy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.”

Peter F. Drucker

Usługa  PREMIUM

Na specjalne życzenie Zamawiającego wyprawa może zostać realizowana również w Hiszpanii, Szkocji i w Finlandii.

Nasza kadra

Zaufali nam